Предметът на дейност на фирма „СПЕКТАР“ ЕООД включва консултации, инженеринг и търговия в областта на тръбопроводния транспорт на природен газ, нефт, нефтопродукти, вода и други.

„СПЕКТАР“ ЕООД е основен вносител на:

  • Антикорозионни материали и системи за студено полагане ALTENE и POLYKEN за изолация на подземни стоманени тръбопроводи, промишлени съоръжения и резервоари, съгласно БДС 15704-83.
  • Система за студено полагане POLYKEN С-50 за изолация на подземни стоманени тръбопроводи, съгласно EN 12068.
  • Материали за преходи на тръбопроводи под естествени и изкуствени препятствия – пътища, ж.п. линии и др.
  • Материали за почистване вътрешната повърхност и обем на тръбопроводите от вода с механични примеси, шлака от заварките, попаднали по време на монтажа кал, почва и др.
  • Мрежи за защита на тръбопроводите при преминаване в скални терени.
  • Механизми за нанасяне на изолационните покрития.