Дистанциращи елементи

Дистанциращи елементи Image
В последните 10-15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо познатата футировка с дървени летви на основния тръбопровод преди изтеглянето му през кожуха, се използват дистанциращи елементи от полимерни материали.

Изпълнявайки главното си предназначение - отделяне на тръбопровода от кожуха, дистанциращи елементи трябва да осигуряват и позволяват следното:

 • Електрическа изолация между двете тръби.
 • Лесно полагане на основната тръба заедно с прикрепените към нея дистанциращи елементи в кожуха.
 • Здраво закрепване към основната тръба, за да не могат да се движат по тръбата, докато тя се изтегля през кожуха.
 • Устойчивост на химическо въздействие, на механични и термични удари и натоварвания, особено на тези, които се получават при монтажа.
Всички дистанциращи елементи, които фирма Спектар ЕООД предлага, отговарят на горните изисквания и в допълнение имат следните предимства:
 • Дистанциращи елементи са изцяло направени от полимерни материали и не са необходими метални болтове за закрепването им към тръбата.
 • Те се сглобяват чрез вкарването на модулите, изграждащи пръстена един в друг и клинове с винтова линия, и могат да се използват както за неизолирани и изолирани метални тръбопроводи, така и за тръбопроводи от полиетилен и PVC.
 • Сглобяването на дистанциращи елементи е просто и лесно - броят на нужните модули се определя в зависимост от диаметъра на тръбата.

Инструкции за монтажТаблица за избор на елементи според DN на тръбата

Дистанциращи елементи

Дистанциращи елементи Image
В последните 10-15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо познатата футировка с дървени летви на основния тръбопровод преди изтеглянето му през кожуха, се използват дистанциращи елементи от полимерни материали.

Изпълнявайки главното си предназначение - отделяне на тръбопровода от кожуха, дистанциращи елементи трябва да осигуряват и позволяват следното:

 • Електрическа изолация между двете тръби.
 • Лесно полагане на основната тръба заедно с прикрепените към нея дистанциращи елементи в кожуха.
 • Здраво закрепване към основната тръба, за да не могат да се движат по тръбата, докато тя се изтегля през кожуха.
 • Устойчивост на химическо въздействие, на механични и термични удари и натоварвания, особено на тези, които се получават при монтажа.
Всички дистанциращи елементи, които фирма Спектар ЕООД предлага, отговарят на горните изисквания и в допълнение имат следните предимства:
 • Дистанциращи елементи са изцяло направени от полимерни материали и не са необходими метални болтове за закрепването им към тръбата.
 • Те се сглобяват чрез вкарването на модулите, изграждащи пръстена един в друг и клинове с винтова линия, и могат да се използват както за неизолирани и изолирани метални тръбопроводи, така и за тръбопроводи от полиетилен и PVC.
 • Сглобяването на дистанциращи елементи е просто и лесно - броят на нужните модули се определя в зависимост от диаметъра на тръбата.

Инструкции за монтажТаблица за избор на елементи според DN на тръбата