Защитна мрежа Rockshield

Защитна мрежа Rockshield Image
Мрежата Rockshield е проектирана за да защити изолираните тръбопроводи чрез поглъщане на ударите и разпределяне тежестта на товара. Повредите, причинявани от слягане на грунта и предизвикани от натиска на скалните късове се елиминират благодарение на нейните добри деформационни качества. Ситната ромбоидна мрежа осигурява най-доброто разпределение на катодния потенциал върху защитаваната повърхност. Мрежата Rockshield е произведене чрез екструдиране на специални смеси от полиетилен с ниска и висока плътност, и експандиращи компоненти.

Свойства

 • Способност да поема ударите при засипване и да разпределя товара върху изолираните тръбопроводи.
 • Способност за деформиране.
 • Устойчивост на разкъсване.
 • Водоустойчивост.
 • Електропропускливост.
 • Устойчива на почвените химични агенти и микроорганизми.

Полагане

Мрежата Rockshield се полага като ръкав около тръбата, подлежаща на защита, с минимум застъпване, като се фиксира със специални пластични копчета на всеки 30-35 см. или със самозалепваща лента. Възможно е също запояване на мрежата с горелка с мек пламък.


Физични свойства  Методи за изпитание Единица за измерване  Типични стойности
Дебелина    mm  6
Цвят     ЧЕРЕН ЧЕРЕН 
Тегло   kg/m2 1.2 1.8
Якост на опън - надлъжно ASTM 638 kg/m2 600 600
Якост на опън - напречно ASTM 638 kg/m2 800 1000 
Удължение до скъсяване - надлъжно ASTM 638 kg/m2 60 50
Удължение до скъсяване - напречно ASTM 638 kg/m2 35 30
Процент празно / пълно     0.5 - 0.6
Размер на отворите на мрежата   mm 5 Х 5
Тест на удар при 10J (остатъчна дебелина)   % min. 40
Деформация при натоварване 10 kg/cm2   % 30

Защитна мрежа Rockshield

Защитна мрежа Rockshield Image
Мрежата Rockshield е проектирана за да защити изолираните тръбопроводи чрез поглъщане на ударите и разпределяне тежестта на товара. Повредите, причинявани от слягане на грунта и предизвикани от натиска на скалните късове се елиминират благодарение на нейните добри деформационни качества. Ситната ромбоидна мрежа осигурява най-доброто разпределение на катодния потенциал върху защитаваната повърхност. Мрежата Rockshield е произведене чрез екструдиране на специални смеси от полиетилен с ниска и висока плътност, и експандиращи компоненти.

Свойства

 • Способност да поема ударите при засипване и да разпределя товара върху изолираните тръбопроводи.
 • Способност за деформиране.
 • Устойчивост на разкъсване.
 • Водоустойчивост.
 • Електропропускливост.
 • Устойчива на почвените химични агенти и микроорганизми.

Полагане

Мрежата Rockshield се полага като ръкав около тръбата, подлежаща на защита, с минимум застъпване, като се фиксира със специални пластични копчета на всеки 30-35 см. или със самозалепваща лента. Възможно е също запояване на мрежата с горелка с мек пламък.


Физични свойства  Методи за изпитание Единица за измерване  Типични стойности
Дебелина    mm  6
Цвят     ЧЕРЕН ЧЕРЕН 
Тегло   kg/m2 1.2 1.8
Якост на опън - надлъжно ASTM 638 kg/m2 600 600
Якост на опън - напречно ASTM 638 kg/m2 800 1000 
Удължение до скъсяване - надлъжно ASTM 638 kg/m2 60 50
Удължение до скъсяване - напречно ASTM 638 kg/m2 35 30
Процент празно / пълно     0.5 - 0.6
Размер на отворите на мрежата   mm 5 Х 5
Тест на удар при 10J (остатъчна дебелина)   % min. 40
Деформация при натоварване 10 kg/cm2   % 30