Основни клиенти на предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и изделия са:

 • Овергаз АД
 • Булгартрансгаз ЕАД
 • Газстроймонтаж АД
 • Лукойл Нефтохим Бургас АД
 • Балкани ЛК ЕООД
 • Черноморска технологична компания АД
 • ВиК и Хидростроителните дружества

Основни инвестиционни обекти, изпълнени с предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали:

 • Транзитен газопровод за Турция, Сърбия и Гърция на Булгаргаз ЕАД – 120км.
 • Газопровод от гр. Стара Загора до гр. Казанлък на Ситигаз България ЕАД – 42км.
 • Разпределителен газопровод до Каолин АД, с. Сеново – 25км.
 • Газопровод до винпром „Савой клуб“, гр. Карнобат на СИС Индъстрийс – 18км.
 • Газопровод ВН до гр. Камено и газификация на гр. Камено на Камено-газ ЕАД – 10км.
 • Газопровод от АГРС-Камено до асфалтова база с. Банево – 15км.
 • Изграждане на водна каскада РЕТИЖЕ в Пирин от фирма „Аверс“ ООД, гр. Благоевград.
 • Газопровод в гр. Костенец – доставка на тръби и изолация – 14 км
 • Газификация на София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Казанлък, Горно Оряхово, Петрич, Банкя, Мездра и др.

Овергаз Холдинг АД


Примагаз АД


Севлиевогаз-2000 АД


Таси ООД