Крайни гумени уплътнители

Крайни гумени уплътнители Image
Крайният уплътнител тип КТ се използва за херметизация на междутръбното пространство основна тръба - кожух.


Въведение

В последните 10 - 15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо уплътнението на пространството кожух/основна тръба с кълчища, глина и битум, се използват крайни уплътнители от маслоустойчива гума или друг еластичен материал, позволяващ движение на основния тръбопровод в кожуха, което от своя страна води до избягване създаването на вътрешни напрежения в тръбопровода - от температурни разлики, слягане на почва и др.


Инструкция за монтаж

За да пасне крайният уплътнител на основната тръба, Вие трябва да го отрежете от към затворения му край малко по-малко от външния диаметър на основната тръба.

Моля обърнете внимание на отпечатаните размери върху крайният уплътнител!

Крайните уплътнители се пристягат със стоманени ленти към основния тръбопровод и кожуха.


Характеристики

 • крайните уплътнители са конструирани така, че един вид уплътнител може да се използва за два диаметъра кожух и произволен диаметър на основния тръбопровод.
 • крайните уплътнители, благодарение на еластичноста на материала от който са направени, могат да се използват за тръби с до 10% по-голям диаметър.
 • крайните уплътнители са изработени от високо- качествена EPDM гума с дебелина 3-4мм.
 • върху крайните уплътнители са отпечатани различни диаметри на основния тръбопровод, което улеснява отрязването му за конкретния диаметър.
 • крайните уплътнители се пристягат към кожуха и основния тръбопровод с ленти от неръждаема стомана.
 • крайните уплътнители са само пет вида - от Dn 100 до Dn 600 (от 4" до 24") за основна тръба Ду 25~450 мм.
Номинален диаметър (мм)
КТ 100/125-0 110/135-10
КТ 150/200-0 165/215-10
КТ 250/300-50 270/320-50
КТ 350/400-80 350/402-80
КТ 500/600-150 508/610-150

Крайни гумени уплътнители

Крайни гумени уплътнители Image
Крайният уплътнител тип КТ се използва за херметизация на междутръбното пространство основна тръба - кожух.


Въведение

В последните 10 - 15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо уплътнението на пространството кожух/основна тръба с кълчища, глина и битум, се използват крайни уплътнители от маслоустойчива гума или друг еластичен материал, позволяващ движение на основния тръбопровод в кожуха, което от своя страна води до избягване създаването на вътрешни напрежения в тръбопровода - от температурни разлики, слягане на почва и др.


Инструкция за монтаж

За да пасне крайният уплътнител на основната тръба, Вие трябва да го отрежете от към затворения му край малко по-малко от външния диаметър на основната тръба.

Моля обърнете внимание на отпечатаните размери върху крайният уплътнител!

Крайните уплътнители се пристягат със стоманени ленти към основния тръбопровод и кожуха.


Характеристики

 • крайните уплътнители са конструирани така, че един вид уплътнител може да се използва за два диаметъра кожух и произволен диаметър на основния тръбопровод.
 • крайните уплътнители, благодарение на еластичноста на материала от който са направени, могат да се използват за тръби с до 10% по-голям диаметър.
 • крайните уплътнители са изработени от високо- качествена EPDM гума с дебелина 3-4мм.
 • върху крайните уплътнители са отпечатани различни диаметри на основния тръбопровод, което улеснява отрязването му за конкретния диаметър.
 • крайните уплътнители се пристягат към кожуха и основния тръбопровод с ленти от неръждаема стомана.
 • крайните уплътнители са само пет вида - от Dn 100 до Dn 600 (от 4" до 24") за основна тръба Ду 25~450 мм.
Номинален диаметър (мм)
КТ 100/125-0 110/135-10
КТ 150/200-0 165/215-10
КТ 250/300-50 270/320-50
КТ 350/400-80 350/402-80
КТ 500/600-150 508/610-150