1
Yes
None
1
1000000
Търсене...
/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/
Thumbnail
Filter

Категории

Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи за антикорозионна защита се състоят от самозалепващи се ленти и грундове, и се използват за изолация на подземни стоманени тръбопроводи, промишлени съоръжения и резервоари.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД продукти отговарят на изискванията на БДС 15704-83 и EN 12068, и са добре познати в Алжир, Русия, Румъния, Италия, Франция, Турция, Иран, Ирак и други страни.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи гарантират:
 • Висока адхезия към метала.
 • Високо съпротивление на приплъзване при свличане на почви.
 • Съпротивление на катодно отлепване.
 • Диелектрична якост.
 • Устойчивост към термална и хидролитна околна среда.
 • Устойчивост на удар и пенетрация.
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи.
 • Механична защита.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Съвместимост с катодната защита.
Физико-механичните свойства на материалите съответстват на изискванията на БДС15704-83 г. и EN 12068. В България, при направа на антикорозионна защита, се използват следните основни материали:
 • Праймер ALTENE Р27 или POLYKEN 1027
 • Корозионно защитна лента ALTENE 100.25 или POLYKEN 980.25
 • Механично защитна лента ALTENE 206.20 или POLYKEN 955.20
Освен горните продукти при направа на антикорозионна защита се използват и някои специфични материали при следните случаи:
 • Изолация на преходите земя-въздух с антикорозионна лента ALTENE 3 AL 4-30, устойчива на ултравиолетови лъчи с носител от пластичен алуминий.
 • Изолация на заварочните шевове на тръбите с трипластова корозионно защитна лента ALTENE 1822.20 TB, двустранно адхезивна.
 • Изолация на фланци, катодни изводи, арматури и други с антикорозионен мастик ALTENE MN.

Типове изолационни покрития по БДС 15704-83


Физико-механични свойства на материалитеГрунд (праймер) POLYKEN 1027

Корозионно зашитна лента POLYKEN 980.25

Механично защитна лента POLYKEN 955.20

Технологична инструкция за нанасяне

Дистанциращи елементи
В последните 10-15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо познатата футировка с дървени летви на основния тръбопровод преди изтеглянето му през кожуха, се използват дистанциращи елементи от полимерни материали.

Изпълнявайки главното си предназначение - отделяне на тръбопровода от кожуха, дистанциращи елементи трябва да осигуряват и позволяват следното:

 • Електрическа изолация между двете тръби.
 • Лесно полагане на основната тръба заедно с прикрепените към нея дистанциращи елементи в кожуха.
 • Здраво закрепване към основната тръба, за да не могат да се движат по тръбата, докато тя се изтегля през кожуха.
 • Устойчивост на химическо въздействие, на механични и термични удари и натоварвания, особено на тези, които се получават при монтажа.
Всички дистанциращи елементи, които фирма Спектар ЕООД предлага, отговарят на горните изисквания и в допълнение имат следните предимства:
 • Дистанциращи елементи са изцяло направени от полимерни материали и не са необходими метални болтове за закрепването им към тръбата.
 • Те се сглобяват чрез вкарването на модулите, изграждащи пръстена един в друг и клинове с винтова линия, и могат да се използват както за неизолирани и изолирани метални тръбопроводи, така и за тръбопроводи от полиетилен и PVC.
 • Сглобяването на дистанциращи елементи е просто и лесно - броят на нужните модули се определя в зависимост от диаметъра на тръбата.

Инструкции за монтажТаблица за избор на елементи според DN на тръбата

Крайни гумени уплътнители
Крайният уплътнител тип КТ се използва за херметизация на междутръбното пространство основна тръба - кожух.


Въведение

В последните 10 - 15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови материали, съответстващи на повишените изисквания за качество, дългосрочна и надеждна експлоатация на обектите (тръбопроводите).

Така например, при подземни преходи под пътища, ж.п. линии, водни прегради и други, изпълнявани в стоманен кожух, вместо уплътнението на пространството кожух/основна тръба с кълчища, глина и битум, се използват крайни уплътнители от маслоустойчива гума или друг еластичен материал, позволяващ движение на основния тръбопровод в кожуха, което от своя страна води до избягване създаването на вътрешни напрежения в тръбопровода - от температурни разлики, слягане на почва и др.


Инструкция за монтаж

За да пасне крайният уплътнител на основната тръба, Вие трябва да го отрежете от към затворения му край малко по-малко от външния диаметър на основната тръба.

Моля обърнете внимание на отпечатаните размери върху крайният уплътнител!

Крайните уплътнители се пристягат със стоманени ленти към основния тръбопровод и кожуха.


Характеристики

 • крайните уплътнители са конструирани така, че един вид уплътнител може да се използва за два диаметъра кожух и произволен диаметър на основния тръбопровод.
 • крайните уплътнители, благодарение на еластичноста на материала от който са направени, могат да се използват за тръби с до 10% по-голям диаметър.
 • крайните уплътнители са изработени от високо- качествена EPDM гума с дебелина 3-4мм.
 • върху крайните уплътнители са отпечатани различни диаметри на основния тръбопровод, което улеснява отрязването му за конкретния диаметър.
 • крайните уплътнители се пристягат към кожуха и основния тръбопровод с ленти от неръждаема стомана.
 • крайните уплътнители са само пет вида - от Dn 100 до Dn 600 (от 4" до 24") за основна тръба Ду 25~450 мм.
Номинален диаметър (мм)
КТ 100/125-0 110/135-10
КТ 150/200-0 165/215-10
КТ 250/300-50 270/320-50
КТ 350/400-80 350/402-80
КТ 500/600-150 508/610-150
Очистни бутала
Предназначението на очистните бутала е да се справят с почистването на вътрешната повърхност на стоманени и РЕ тръбопроводи с диаметър от 25 до 1200 мм. В резултат на своята еластичност и на способността да променят формата си, те лесно се справят с всякакви фитинги и 90°-ви колена и лесно преминават през силно намалени диаметри на тръбопровода.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Видове очистни бутала

Тип FP 
Полиуретанов тампон без плочка за налягането.
Плътност : 32 kg/m3
 Тип PU-Plain 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-Plain S 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-LR 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-LR S 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-CC 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-CC S 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-WB 
Полиуретанов тампон покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-TWB 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-AC 
Кръстосано покрит с абразивно покритие.
Плътност : 110-115 kg/m3
Защитна мрежа Rockshield
Мрежата Rockshield е проектирана за да защити изолираните тръбопроводи чрез поглъщане на ударите и разпределяне тежестта на товара. Повредите, причинявани от слягане на грунта и предизвикани от натиска на скалните късове се елиминират благодарение на нейните добри деформационни качества. Ситната ромбоидна мрежа осигурява най-доброто разпределение на катодния потенциал върху защитаваната повърхност. Мрежата Rockshield е произведене чрез екструдиране на специални смеси от полиетилен с ниска и висока плътност, и експандиращи компоненти.

Свойства

 • Способност да поема ударите при засипване и да разпределя товара върху изолираните тръбопроводи.
 • Способност за деформиране.
 • Устойчивост на разкъсване.
 • Водоустойчивост.
 • Електропропускливост.
 • Устойчива на почвените химични агенти и микроорганизми.

Полагане

Мрежата Rockshield се полага като ръкав около тръбата, подлежаща на защита, с минимум застъпване, като се фиксира със специални пластични копчета на всеки 30-35 см. или със самозалепваща лента. Възможно е също запояване на мрежата с горелка с мек пламък.


Физични свойства  Методи за изпитание Единица за измерване  Типични стойности
Дебелина    mm  6
Цвят     ЧЕРЕН ЧЕРЕН 
Тегло   kg/m2 1.2 1.8
Якост на опън - надлъжно ASTM 638 kg/m2 600 600
Якост на опън - напречно ASTM 638 kg/m2 800 1000 
Удължение до скъсяване - надлъжно ASTM 638 kg/m2 60 50
Удължение до скъсяване - напречно ASTM 638 kg/m2 35 30
Процент празно / пълно     0.5 - 0.6
Размер на отворите на мрежата   mm 5 Х 5
Тест на удар при 10J (остатъчна дебелина)   % min. 40
Деформация при натоварване 10 kg/cm2   % 30
Механизми тип CWI и RWI
Механизъм тип CWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие по монтажните заварки и криволинейни участъци на лента с ширина до 6".

Механизъм тип RWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие на тръби с диаметър от 100 до 1500 мм.

Механизиран механизъм тип RWI-M

Модулен механизъм тип RWI
Сигнални ленти
Сигналните ленти за газопроводи са жълти на цвят с надпис: "ВНИМАНИЕ ГАЗОПРОВОД". Произведени са от полиетилен с надпис с гарантиран дълъг живот дори при въздействието на в почвата киселини, основи и микроорганизми За да сигнализират за наличието на тръбопровод и го предпазят от нараняване при изкопни работи, сигналните ленти се полагат от 30 до 50см над него, в зависимост от теренните условия.

Видове ленти

Сигнални ленти без метални нияки за стоманени тръбопроводи

Сигнални ленти с две стоманени или медни нишки за тръбопроводи от PE

Технически данни

Свойства Единица за измерване Типични стойности
Цвят   жълт
Ширина mm 50
Дължина m 250
Дебелина mm 0.15
Якост на опън - 50 мм ширина kg ≥ 10
Температура на полагане °C -20; +70
Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи за антикорозионна защита се състоят от самозалепващи се ?... Прочетете повече
Дистанциращи елементи
В последните 10-15 години при изграждането на тръбопроводи за транспорт на нефт, газ, вода и др., масово се прилагат нови мат... Прочетете повече
Крайни гумени уплътнители
Крайният уплътнител тип КТ се използва за херметизация на междутръбното пространство основна тръба - кожух.... Прочетете повече
Очистни бутала
Предназначението на очистните бутала е да се справят с почистването на вътрешната повърхност на стоманени и РЕ... Прочетете повече
Защитна мрежа Rockshield
Мрежата Rockshield е проектирана за да защити изолираните тръбопроводи чрез поглъщане на ударите и разпределяне те?... Прочетете повече
Сигнални ленти
Сигналните ленти за газопроводи са жълти на цвят с надпис: "ВНИМАНИЕ ГАЗОПРОВОД". Произведени са от полиетилен... Прочетете повече