Очистни бутала

Очистни бутала Image
Предназначението на очистните бутала е да се справят с почистването на вътрешната повърхност на стоманени и РЕ тръбопроводи с диаметър от 25 до 1200 мм. В резултат на своята еластичност и на способността да променят формата си, те лесно се справят с всякакви фитинги и 90°-ви колена и лесно преминават през силно намалени диаметри на тръбопровода.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Видове очистни бутала

Тип FP 
Полиуретанов тампон без плочка за налягането.
Плътност : 32 kg/m3
 Тип PU-Plain 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-Plain S 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-LR 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-LR S 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-CC 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-CC S 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-WB 
Полиуретанов тампон покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-TWB 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-AC 
Кръстосано покрит с абразивно покритие.
Плътност : 110-115 kg/m3

Очистни бутала

Очистни бутала Image
Предназначението на очистните бутала е да се справят с почистването на вътрешната повърхност на стоманени и РЕ тръбопроводи с диаметър от 25 до 1200 мм. В резултат на своята еластичност и на способността да променят формата си, те лесно се справят с всякакви фитинги и 90°-ви колена и лесно преминават през силно намалени диаметри на тръбопровода.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Почистването с очистни бутала е за сега най-простия и добър начин за премахване на натрупана кал, почва, железни окиси, шлака от заварки и други наслагвания, които лесно биха могли да намалят и ограничат дебита или да причинят други задръствания в тръбопровода, филтрите и измервателните прибори.

Видове очистни бутала

Тип FP 
Полиуретанов тампон без плочка за налягането.
Плътност : 32 kg/m3
 Тип PU-Plain 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-Plain S 
Полиуретанов тампон с плочка за налягането.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-LR 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-LR S 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-CC 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-CC S 
Кръстосано покрит с полиуретанова гума.
Плътност : 80-85 kg/m3
 Тип PU-WB 
Полиуретанов тампон покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-TWB 
Полиуретанов тампон изцяло покрит с телена четка.
Плътност : 110-115 kg/m3
 Тип PU-AC 
Кръстосано покрит с абразивно покритие.
Плътност : 110-115 kg/m3