Механизми тип CWI и RWI

Механизми тип CWI и RWI Image
Механизъм тип CWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие по монтажните заварки и криволинейни участъци на лента с ширина до 6".

Механизъм тип RWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие на тръби с диаметър от 100 до 1500 мм.

Механизиран механизъм тип RWI-M

Модулен механизъм тип RWI

Механизми тип CWI и RWI

Механизми тип CWI и RWI Image
Механизъм тип CWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие по монтажните заварки и криволинейни участъци на лента с ширина до 6".

Механизъм тип RWI за ръчно нанасяне на изолационното покритие на тръби с диаметър от 100 до 1500 мм.

Механизиран механизъм тип RWI-M

Модулен механизъм тип RWI