Сигнални ленти

Сигнални ленти Image
Сигналните ленти за газопроводи са жълти на цвят с надпис: "ВНИМАНИЕ ГАЗОПРОВОД". Произведени са от полиетилен с надпис с гарантиран дълъг живот дори при въздействието на в почвата киселини, основи и микроорганизми За да сигнализират за наличието на тръбопровод и го предпазят от нараняване при изкопни работи, сигналните ленти се полагат от 30 до 50см над него, в зависимост от теренните условия.

Видове ленти

Сигнални ленти без метални нияки за стоманени тръбопроводи

Сигнални ленти с две стоманени или медни нишки за тръбопроводи от PE

Технически данни

Свойства Единица за измерване Типични стойности
Цвят   жълт
Ширина mm 50
Дължина m 250
Дебелина mm 0.15
Якост на опън - 50 мм ширина kg ≥ 10
Температура на полагане °C -20; +70

Сигнални ленти

Сигнални ленти Image
Сигналните ленти за газопроводи са жълти на цвят с надпис: "ВНИМАНИЕ ГАЗОПРОВОД". Произведени са от полиетилен с надпис с гарантиран дълъг живот дори при въздействието на в почвата киселини, основи и микроорганизми За да сигнализират за наличието на тръбопровод и го предпазят от нараняване при изкопни работи, сигналните ленти се полагат от 30 до 50см над него, в зависимост от теренните условия.

Видове ленти

Сигнални ленти без метални нияки за стоманени тръбопроводи

Сигнални ленти с две стоманени или медни нишки за тръбопроводи от PE

Технически данни

Свойства Единица за измерване Типични стойности
Цвят   жълт
Ширина mm 50
Дължина m 250
Дебелина mm 0.15
Якост на опън - 50 мм ширина kg ≥ 10
Температура на полагане °C -20; +70