Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83

Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83 Image
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи за антикорозионна защита се състоят от самозалепващи се ленти и грундове, и се използват за изолация на подземни стоманени тръбопроводи, промишлени съоръжения и резервоари.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД продукти отговарят на изискванията на БДС 15704-83 и EN 12068, и са добре познати в Алжир, Русия, Румъния, Италия, Франция, Турция, Иран, Ирак и други страни.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи гарантират:
 • Висока адхезия към метала.
 • Високо съпротивление на приплъзване при свличане на почви.
 • Съпротивление на катодно отлепване.
 • Диелектрична якост.
 • Устойчивост към термална и хидролитна околна среда.
 • Устойчивост на удар и пенетрация.
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи.
 • Механична защита.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Съвместимост с катодната защита.
Физико-механичните свойства на материалите съответстват на изискванията на БДС15704-83 г. и EN 12068. В България, при направа на антикорозионна защита, се използват следните основни материали:
 • Праймер ALTENE Р27 или POLYKEN 1027
 • Корозионно защитна лента ALTENE 100.25 или POLYKEN 980.25
 • Механично защитна лента ALTENE 206.20 или POLYKEN 955.20
Освен горните продукти при направа на антикорозионна защита се използват и някои специфични материали при следните случаи:
 • Изолация на преходите земя-въздух с антикорозионна лента ALTENE 3 AL 4-30, устойчива на ултравиолетови лъчи с носител от пластичен алуминий.
 • Изолация на заварочните шевове на тръбите с трипластова корозионно защитна лента ALTENE 1822.20 TB, двустранно адхезивна.
 • Изолация на фланци, катодни изводи, арматури и други с антикорозионен мастик ALTENE MN.

Типове изолационни покрития по БДС 15704-83


Физико-механични свойства на материалитеГрунд (праймер) POLYKEN 1027

Корозионно зашитна лента POLYKEN 980.25

Механично защитна лента POLYKEN 955.20

Технологична инструкция за нанасяне

Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83

Антикорозионни системи за студено полагане, съгласно БДС 15704-83 Image
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи за антикорозионна защита се състоят от самозалепващи се ленти и грундове, и се използват за изолация на подземни стоманени тръбопроводи, промишлени съоръжения и резервоари.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД продукти отговарят на изискванията на БДС 15704-83 и EN 12068, и са добре познати в Алжир, Русия, Румъния, Италия, Франция, Турция, Иран, Ирак и други страни.
Предлаганите от „СПЕКТАР“ ЕООД материали и системи гарантират:
 • Висока адхезия към метала.
 • Високо съпротивление на приплъзване при свличане на почви.
 • Съпротивление на катодно отлепване.
 • Диелектрична якост.
 • Устойчивост към термална и хидролитна околна среда.
 • Устойчивост на удар и пенетрация.
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи.
 • Механична защита.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Съвместимост с катодната защита.
Физико-механичните свойства на материалите съответстват на изискванията на БДС15704-83 г. и EN 12068. В България, при направа на антикорозионна защита, се използват следните основни материали:
 • Праймер ALTENE Р27 или POLYKEN 1027
 • Корозионно защитна лента ALTENE 100.25 или POLYKEN 980.25
 • Механично защитна лента ALTENE 206.20 или POLYKEN 955.20
Освен горните продукти при направа на антикорозионна защита се използват и някои специфични материали при следните случаи:
 • Изолация на преходите земя-въздух с антикорозионна лента ALTENE 3 AL 4-30, устойчива на ултравиолетови лъчи с носител от пластичен алуминий.
 • Изолация на заварочните шевове на тръбите с трипластова корозионно защитна лента ALTENE 1822.20 TB, двустранно адхезивна.
 • Изолация на фланци, катодни изводи, арматури и други с антикорозионен мастик ALTENE MN.

Типове изолационни покрития по БДС 15704-83


Физико-механични свойства на материалитеГрунд (праймер) POLYKEN 1027

Корозионно зашитна лента POLYKEN 980.25

Механично защитна лента POLYKEN 955.20

Технологична инструкция за нанасяне